Plnoletá osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony

Pre daný subjekt momentálne nie sú v databáze predpisy s relevantnými reguláciami.