Politická strana, politické hnutie

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: