Rada pre riešenie krízových situácií

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: