Rada pre vysielanie a retransmisiu

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: