Regionálna veterinárna a potravinová správa

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: