Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: