Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: