Slovenská akadémia vied

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: