Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: