Slovenská komora exekútorov

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: