Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: