Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: