Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: