Slovenská národná galéria

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: