Slovenská obchodná a priemyselná komora

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: