Slovenská obchodná inšpekcia

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: