Slovenská pedagogická knižnica

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: