Slovenská ústredná hvezdáreň

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: