Slovenské banské múzeum

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: