Slovenské centrum dizajnu

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: