Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: