Slovenský historický ústav v Ríme

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: