Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK)

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: