Spoločenstvo vlastníkov

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: