Spoločnosť s ručením obmedzeným

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: