Športové centrum polície

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: