Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: