Štátna filharmónia Košice

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: