Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: