Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: