Štátna vedecká knižnica v Prešove

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: