Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: