Štátny inštitút odborného vzdelávania

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: