Štátny pedagogický ústav

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: