Štátny veterinárny a potravinový ústav

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: