Stavebný inšpektorát

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: