Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: