Úrad komisára pre deti

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: