Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: