Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: