Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: