Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: