Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: