Úrad pre reguláciu hazardných hier

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: