Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: