Úrad pre verejné obstarávanie

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: