Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: