Úrad vládneho auditu

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: