Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: