Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: